За фирмата  |  Новини  |  Продукти  |  Приложения  |  Сервиз  |  Бюлетин  |  Контакти BG | EN     
МАРКИРАНЕ
► Мастилено-струйни принтери
► Термотрансферни маркиращи системи
► Лазерни маркиращи системи
► Принтери за кашони
► Консумативи
ЕТИКЕТИРАНЕ
► Принтери за етикeти
► Принтер-апликатори
► Апликатори на етикети
► Етикетиращи машини
► RFID етикетиране
► Консумативи
► Решения
ОПАКОВАНЕ
► Бандеролиращи машини
► Кашониращи системи
► Палетизиращи системи
► Конвейрни системи
► Чембер машини
► Консумативи
БАРКОД СИСТЕМИ
► Баркод скенери
► Колектори на данни
► Баркод терминали
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛОМБИ
► Бариерни
► Фиксирана дължина
► Променлива дължина
► Специализирани
► C-TPAT пломби
► RFID пломби
ПРОМОЦИИ
   КАКВО Е БАРКОД ?
Търсене   
 
Описание | Спецификации | Снимки

КАКВО E БАРКОД?

Баркод (още бар код, бар-код, щрих код, щрих маркировка) е система за кодиране на стокови единици в промишлеността и търговията, която служи за проследяване на стокооборота и търсенето на стоките.

Съществуват много различни баркод "символогии".

 "Симвология " е термин, който се използва за описване на правилата определящи начина по който се кодират данните в чертички (барове) и празни полета. Това е нещо подобно на език. Символът на баркода се състои от отпечатани определен брой чертички с празни полета между тях. Ширината на чертичките и празните полета, както и броят им, се определят от характеристиките на съответната симвология. В зависимост от данните, които ще се кодират, може да бъде използвана различна симвология. Има два основни вида символогии: непрекъсната и дискретна. Дискретните баркодове започват с чертичка, завършват с чертичка и имат разстояние между символите. Непрекъснатите баркодове започват с чертичка, завършват с празно място и нямат разстояние между символите. Най-популярните символогии са както следва:Code 39 и Code 39 Mod 43

 

        Code 39 е първата разработена буквено-цифрова симвология. Това е най-често използваната баркод симвология, защото позволява да бъдат кодирани цифри, букви и пунктуации. Това е дискретна симвология с променлива дължина. Всеки символ при Code 39 се състои от 5 чертички и 4 празни полета. Кодировката на всеки символ се състои от 3 широки и 6 тесни елемента. Всички малки букви автоматично се трансформират в големи, защото Code 39 не поддържа кодирането на малки букви. Символът * е запазен за използване като символ за начало и край на баркода. Баркодовете, които съдържат невалидни символи, се заместват със зачеркнат квадрат с цел визуална индикация на грешката. Структурата на Code39 mod 43 е същата като на Code39, с добавен контролен символ за проверка на данните. Контролният символ е сума по модул 43 на стойностите на всички символи. Списъкът от символи, които могат да бъдат кодирани с Code39 включва главни букви от A до Z, числата от 0 до 9, празният символ, символите . $ / + %U.P.C. A

 

        Universal Product Code (U.P.C.) се използва успешно в супермаркетите в Америка и Канада от 1973 г. Тази симвология е разработена за уникално идентифициране продукта и неговия производител. Това е непрекъсната симвология с фиксирана дължина и е предназначена за кодиране на цифрова информация. Всеки символ има 4 елемента. Баркодът U.P.C., версия А (U.P.C. A) се използва за да кодира 12 цифрово число. Първата цифра определя номера на системата, следващите 5 са номера на производителя, следващите 5 са номера на продукта и последната цифра е контролна сума.EAN 13 и EAN 8

 

        Системата European Article Numbering (съкратено EAN) е заместител на U.P.C. и е въведена през 1977 г. от асоциацията EAN на страните от ЕО, който по това време е включвал Франция, Германия, Англия, Белгия, Люксембург, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Холандия и Австрия. През 1978 системата е въведена в Япония и Испания. През 1989 тази система се въвежда и в Австралия. Днес тази система се използва в много други държави, и EAN 13 се използва в цял свят за маркиране на стоки. EAN има две версии: EAN 13 и EAN 8, като и двете са с фиксирана дължина и са цифрови. EAN 13 кодира 12 цифри, а EAN 8 кодира 7 цифри. EAN 13 се състои от две до три цифри в началото за флаг символ определящ държавата, последвани от 9 или 10 цифри и контролна сума. Всяка държава има упълномощена агенция, която дава кодове на производителите и поддържа централизирана база данни.

Характеристики:

Символи: 0 - 9 Кодиране: две чертички и две празни полета са нужни за кодиране на всеки символ Старт / Стоп шарка: Кодът винаги започва и завършва с 3 елемента: тясна чертичка, тясно празно поле, тясна чертичка Тип на кода: модулен, с фиксирана дължина Интерпретация: 13 цифри за EAN 13 и 8 цифри за EAN 8 Контролна сума: калкулация по модул от 10

Кодирана информация:

Флаг символ: две до три цифри Идентификационен номер на производителя: четири до пет цифри Идентификационен номер на продукта: пет цифри Контролна сума: една цифра Скенерите за EAN могат да декодират U.P.C., но обратното не е задължително.Code 93

 

        Code 93 беше въведен през 1982г. Този код беше специално проектиран като една по-компактна версия на Code 39. Code 93 е непрекъсната симвология с променлива дължина. Всеки символ при Code 93 се състои от 9 елемента, които са черни или бели. Всеки символ съдържа три чертички и три празни полета. Всеки символ започва с чертичка и завършва с празно поле. Code 93 има 47 символа в кодовата си таблица.

Характеристики:

Символи: 0-9, A-Z,-,.,празно място, $,/,+,%,($),(%),(/),(+) и ?

Кодиране:

три чертички и три празни полета за кодиране на символ Старт/Стоп шарка: Символът ? и четирите уникални кръгли кода ($),(%),(/) и (+) Тип на кода: двоичен, с променлива дължина Контролна сума: опция (калкулация по модул от 43)Code 128

 

        Code 128 беше въведен през 1981 г. като буквено-цифрова технология с висока плътност. От 1990 г. насам неговото използване беше разширено в голям брой приложения. Има възможност да се адаптира автоматично когато се кодира само цифрова информация или когато се кодира буквено-цифрова информация. Това става със "start" и "shift" кодове, определящи дали данните които следват са цифрови, буквено-цифрови или се състоят от специални символи. Поради това, че е много компактен, този код в цифровата си версия може да се използва винаги, а буквено-цифровата версия е дори по-компактна от Code 39. Тази симвология е непрекъсната с променлива дължина и все по-често се използва вместо Code 39, поради по-голямата плътност и по-големият избор от символи. Кодовата таблица на Code 128 цифрите от 0 до 9, буквите от A до Z (големи и малки), и всички стандартни ASCII символи и контролни кодове. Кодовете са разделени на три вида - A, B, и C. За тази цел има три различни начални кода, за индикиране на видовете. В допълнение всеки вид включва контролни символи за превключване от един към друг вид по средата на баркода. Вид А включва стандартните ASCII символи, цифри, големи букви и контролни кодове. Вид В включва стандартните ASCII символи, цифри, големи и малки букви. Вид С компресира две цифри във всяка позиция, постигайки превъзходна наситеност.

Характеристики:

Кодова таблица: Пълна ASCII кодова таблица (128 символа)

Кодиране:

3 чертички и три празни полета са необходими за кодирането на всеки символ Старт/Стоп шарка: Един от трите начални символа А, В или С трябва да бъдат използвани в началото за да се идентифицира вида на кода. Стоп шарката се състои от седем елемента - четири чертички и три празни полета Тип на кода: модулен, с променлива дължина Контролна сума: необходима е (калкулация по модул от 103)

 


    Copyright © 2009 BETELGEUS Карта на сайта